โคมดาวไลท์ฝัง3ช่องขอบขาวขั้วE27 TSP

1,200฿

ขั้วE27 3 ดวง