เฉพาะโป้ะแก้วลายมะพร้าวมีหลายขนาดTSP

100฿

แก้วขนาด 6นิ้ว 100฿
แก้วขนาด 8นิ้ว 150฿
แก้วขนาด 10นิ้ว 300฿
แก้วขนาด 12นิ้ว 350฿
แก้วขนาด 14นิ้ว 600฿
แก้วขนาด 16นิ้ว 1300฿

หมวดหมู่: