หัวเสาโซล่าเซลล์12นิ้ว TSP

800฿

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ตั้งหัวเสา