หลอดไฟเปิด-ปิดอัตโนมัตกลางคืนเปิดเองกลางวันปิด FSL-TSP

190฿

ขั้วE27

ใช้ไฟ220v