หลอดวินเทจ กลม G-95 TSP

หลอดวินเทจ กลม G-95

ขั้ว E27

ขนาด 95*140mm.

หมวดหมู่: ,