สปอร์ตไลท์100Wโซ่ล่าเซลล์LED TSP-FSL

950฿

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์