พัดลมเพดาน

-พัดลมขนาด 46 นิ้ว 3ใบพัด

-ความเร็ว 3 ระดับ ควบคุมด้วยรีโมท

-ตั้งเวลาเปิด-ปิด 1,3,6 ชั่วโมง

-มอเตอร์ขนาด 190มม.

-สีขาว ดำ ดำ-สนิม