ปั๊มน้ำซับเซลล์แสงอาทิตย์ IWC-4DPC-13mh-60M-110V-1500W TSP

ละเอียดสินค้าราย
รหัสสินค้า: IWC-4DPC-13mh-60M-110V-1500W
กำลังไฟฟ้า: 110V / 1,500 วัตต์
ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 60-185V
ท่อน้ำออก: ขนาด 2 นิ้ว
สูบคุณน้ำได้ลึก สุด: 60 เมตร
อัตราสมัครหัวเรื่อง: การไหลปริมาณของคุณน้ำ: 13 m3 / ชั่วโมง
ความเร็วมอเตอร์ 4,000 รอบ / นาทีความสามารถในต่อ
ระดับป้องกัน (IP): IP68 ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการ ใช้งาน 1. ควรเลือกขนาดของปั๊มน้ำให้เหมาะสม ต่อลักษณะของงาน (ความลึก) 2. แหล่งจ่ายไฟควรสมดุลและพอดีต่อ ความต้องการ องปั๊มไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 3 ควรต่อการระบายความร้อนด้วยเครื่องปั๊มน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำในแนวดิ่ง4 ปั๊มน้ำซับคุณเมหนังสืออร์สหรือปั๊มบาดาลเหมาะสำหรับใช้กับบ่อบาดาลเท่านั้นห้ามนำไปใช้ดูดคุณน้ำในห้างหุ้นส่วนจำกัดสระหรือในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองธรรมชาติเพราะเศษคุณใบไม้คุณใบหญ้าคุณหอยและตะไคร้น้ำจะเข้าไปทำให้คุณตัวปั๊มเสียหายได้ – มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายใน กล่อง ขนาดสินค้า: ปั๊มน้ำซับเมอร์สขนาด 65 x 9 ซม. / กล่องดนตรีขนาด 22.5 x 15.5 x 8 cm * หมายเหตุ: ชุดปั๊มน้ำซับเมมเบรน

หมวดหมู่: