ต้นเสาสนามสูง3เมตร TSP

1,900฿

ใช้งานได้ทั้วไป สูง 3เมตร