ดาวไลท์E27. TSP-SW-666

390฿

ขั้ว E27
กว้าง 14.5cm
สูง 15 cm