ดาวไลท์ฝังฝ้าเหลี่ยม ขั้ว E27 TSP

550฿

ขั้ว E27

บอดี้ดำและขาว