ดาวไลท์ติดลอย2ช่องเหลี่ยมE27 TSP ปรับหน้าได้

800฿

ขั้ว E27 2 ดวง

ปรับหน้าได้

ใช้แบบติดลอย