ดาวไลท์ติดลอย LED

900฿

ดาวไลท์ติดลอย LED  กลม หน้าขาว / หน้าดำ  900 บาท

ดาวไลท์ติดลอย LED  สี่เหลี่ยม หน้าขาว / หน้าดำ  955 บาท

ขนาด 20 W

แสงคลู / แสงขาว