ดาวไลท์ติดลอย LED

ดาวไลท์ติดลอย LED  กลม หน้าขาว/หน้าดำ    1,326  บาท

ดาวไลท์ติดลอย LED  สี่เหลี่ยม หน้าขาว/หน้าดำ    1,460  บาท

ขนาด 30 W

แสงคูล /แสงขาว