ชุดหลอดฆ่าเชื้อ TUV สั้น TSP

400฿

ขนาดสั้น พร้อมใช้งาน
พร้อมรางพร้อมขา