คอลโทรล สลับสี 3X15 A TSP

800฿

ไว้สำหรับคุมไฟลิปบินทร์สลับสี 12V