คอลโทรลไฟลิปบินทร์5050สลับสี TSP

200฿

ใช้ควบคุมไฟลิปบินทร์ สลับสี.

12v.

หมวดหมู่: