ก้านอ่อนดัดได้ขาหนีบ ขั้ว E27 สีดำ TSP

180฿

ก้านยาว 25Cm
สายไฟยาว 1เมตร
ขั้ว E27
มีสีดำและขาว