เสาสนาม TSP-D

ไฟเสาสนาม TSP-D

  • D 1 60cm.
  • D 2  1m.
  • เสาสีดำ/สีเทา