โคมไฟห้อย

1,600฿

โคมไฟห้อยMF-8112/2

โคม 3 หัว (โคมหงายขึ้น)

ความสูง 55ซม.

กว้าง 45ซม.

โคมไฟห้อยMF-8113/2

โคม 3 หัว (โคมคว่ำลง)

ความสูง 70ซม.

กว้าง 45ซม.