โคมไฟห้อย

1,000฿

โคมไฟห้อย TSP-5626/1/BK

ขนาด 310mmx900x310mm

E27x1.