โคมไฟห้อยวินเทจ 21หัว

12,000฿

โคมไฟห้อย 21หัว

ขั้ว E27

โครง เหล็ก

อะคิลิค.