โคมไฟคริสตัล TSP-1112/450

4,800฿

โคมไฟคริสตัล TSP-1112/450

ขนาด W-450mm. * H-300mm.

12V 20W*12