โคมแทรคแป้น ขั้ว GU-10. TSP

250฿

220v ขั้ว GU-10