โคมห้อย สไตล์โมเดิร์น

โคมไฟห้อย สไตล์โมเดิร์น

ขั้ว E27

สี Pink Gold