แผงไส้ซาลาเปา. TSP

แผงไส้ซาลาเปา

LED

แสงเดย์

  • 18W
  • 21W
  • 24W
  • 26W