หัวเสา หมากฮอท. TSP

โคมหัวเสาหมากฮอท

ขนาด 8 นิ้ว