หลอดไฮเพาเวอร์LED 5W FSL TSP 220V

80฿

220v และ 12 V

มีแสงเดย์ วอร์ม

ขั้ว MR-16