ไฟประดับม่านดาว LED TSP

350฿

ม่านดาว LED

ยาว 2.5 เมตรมีหัวปลั๊ก

ดาวใหญ่ 6 ดวง

ดาวเล็ก 6 ดวง

  • แสงวอม
  • แสงขาว
  • สลับสี